Oferta biura rachunkowego

 1. Usługowe prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw w każdym zakresie
 2. Rozliczanie zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa i ZUS
 3. Reprezentacja podatników i przedsiębiorców przed organami Skarbowymi
 4. Rejestracja firm w Urzędzie Skarbowym, GUS i ZUS
 5. Opracowanie zasad prowadzenia rachunkowości
 6. Doradztwo w dziedzinie organizacji i informatyzacji rachunkowości
 7. Prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • administrowanie teczkami osobowymi
  • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
  • kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
  • prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  • nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy
  • sprawozdawczość dla GUS
  • przygotowywanie raportów kadrowych
 8. Płace
  • naliczanie wynagrodzeń
  • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, deklaracji do ZUS i US
  • sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy
  • przygotowywanie raportów dla potrzeb rachunkowości według wzoru uzgodnionego z Klientem
  • pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
  • sporządzanie deklaracji PFRON
  • rejestracja w ZUS pracowników Klienta

KONTAKT

Biuro Usług Rachunkowych
Piotr Salamon

ul. 700-lecia 32
88-400 Żnin
kom. 660 463 319
biuro 789 160 089 czynny 8.00-13.00

p.salamon@op.pl
Media społecznościowe