1. Usługowe prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw w każdym zakresie
  2. Doradztwo podatkowe
  3. Rozliczanie zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa i ZUS
  4. Reprezentacja podatników i przedsiębiorców przed organami Skarbowymi
  5. Rejestracja firm w Urzędzie Skarbowym, GUS i ZUS
  6. Opracowanie zasad prowadzenia rachunkowości
  7. Doradztwo w dziedzinie organizacji i informatyzacji rachunkowości
  8. Prowadzenie dokumentacji kadrowej

• administrowanie teczkami osobowymi
• przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
• kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
• prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS
• wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
• nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy
• sprawozdawczość dla GUS
• przygotowywanie raportów kadrowych

    9.  Płace

• naliczanie wynagrodzeń
• przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, deklaracji do ZUS i US
• sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy
• przygotowywanie raportów dla potrzeb rachunkowości według wzoru uzgodnionego z Klientem
• pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
• sporządzanie deklaracji PFRON
• rejestracja w ZUS pracowników Klienta

KONTAKT

Biuro Usług Rachunkowych
Piotr Salamon

ul. 700-lecia 32
88-400 Żnin
tel./fax (52) 302 54 53 komórka 660 463 319

p.salamon@op.pl
Media społecznościowe